Chuyên mục lưu trữ: Thế vận hội mùa đông đầy thú vị

Hoa Kỳ đi đầu tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh 2022,sẽ có ảnh hưởng lớn như thế nào?  (Phần 1)

Trong khi sự chú ý đến vấn đề nhân quyền gần như đã trở thành chủ đề lặp đi lặp lại trong thể thao của thế giới trong những năm gần đây, thì ít đơn vị đăng cai tổ chức … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thế vận hội mùa đông đầy thú vị | Để lại phản hồi